Contact Us Via Email

Zhejiang Medicine Co., Ltd.

Address: 168 Mid Zhiyuan Avenue,Binhai New Area,Shaoxing City,Zhejiang Province, P.R.China
Post Code: 312366
Tel: +86-575-85211973
Fax: +86-575-85211979

Zhejiang Medicine Co., Ltd Xinchang Pharmaceutical Factory

Address: 59 East Huancheng Road, Xinchang County, Shaoxing, Zhejiang, China
Post Code: 312500
Tel: +86-575-86022860
Fax: +86-575-86022746

Zhejiang Medicine Co., Ltd. Vitamin Factory

Address: North District D-11, Paojiang Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang,China
Post Code: 312071
Tel: +86-575-88030706
Fax: +86-575-88030706

Zhejiang Medicine Co., Ltd. Changhai Biological Company

Address: No.88, Shiji Avenue, Binhai New Area, Shaoxing, 312366, Zhejiang, P. R. China
Post Code: 312000
Tel: +86-575-82539808
Fax: +86-575-82539818

Zhejiang Health Creation Pharmaceutical Co.,Ltd

Address: 268 Dengyun Road, Gongshu district, Hangzhou, Zhejiang, China
Post Code: 310011
Tel: +86-571-85060219
Fax: +86-571-85060219

Zhejiang Health Creation bio-technology Co., Ltd.

Address: 69 Luoxin Road, Shengzhou Economic Development Northern Zone, Shaoxing, Zhejiang, China
Post Code: 312400
Tel: +86-575-83116607
Fax: +86-575-83116607